Meditera var du vill, när du vill

Personligt vägledd meditation online och på vårt center. Meditera hur mycket du vill på tider som passar dig.

En metod som är lätt att följa - meditera när det passar dig.

Vårt center ligger centralt i Stockholm och är öppet kl 9-21 sex dagar i veckan. Du kan meditera när du vill och får guidad meditation och personlig undervisning genom hela processen. Ditt sinne öppnar sig genom självreflektion och förändringar sker inom dig.
"Meditationen har hjälpt mig på min väg att nå mitt innersta själv, mitt sanna jag. Från den platsen i mig kan jag leva mitt ursprung och mening. Från den platsen kan jag förstå de människor jag möter. Det är en stor lycka att leva på detta sätt."
Christer
,
Socialarbetare, Stockholm
"Genom den här meditationen lärde jag mig att reflektera över mig själv ur ett nytt perspektiv. Allt blev plötsligt så klart för mig. Jag lärde mig att bli fri från händelser i det förgångna. Jag upplevde sann frihet och ett medvetande bortom mig själv."
Mabel
,
Socialpedagog, Stockholm
"Det är härligt att ha kastat bort bilderna i mitt sinne och fått frid. Oro och olust har försvunnit. Jag har kommit att förstå vad meningen med livet är. Jag är fortfarande jag, men ett mer sant jag. Jag är mycket tacksam för meditationen och kan verkligen rekommendera den till alla och var och en."
Jan
,
Läkare, Stockholm
"Sedan jag hittade den här meditationen har jag slutat leta efter svar. Jag har funnit svaret och det har förändrat mitt liv."
Hildur
,
Arkitekt, Stockholm
"Meditationen har hjälpt mig att bli fri från vanor och negativa tankar. Jag är klart lyckligare nu och är också mer avslappnad. Jag känner mig bättre på insidan, och det är för mig det bästa sättet att definiera lycka."
Hjörtur
,
Entreprenör, Stockholm

Före

  • Negativitet
  • Oro
  • Dömande
  • Själviskhet
  • Depression

Efter

  • Positivt sinne
  • Sinnesro
  • Acceptans
  • Medkänsla
  • Lycka

Välkommen på introduktion

Introduktionen ges på vårt center eller online via Zoom. Introduktionen är kostnadsfri.